להצגת רשימת הקבלות ששולמו נא הקלידו את הפרטים הבאים:

מספר ת.ז.
4 ספרות אחרונות של הסלולרי